• Zigrīda Stungure (Madara) un Žanis Kopštāls (Migla) filmā „Salna pavasarī” (rež. Pāvels Armands, Leonīds Leimanis, 1955)

Sabiedrisko lietu ministrija Latvijas armijas varonībai un romantiskai mīlestībai veltīto filmu „Aizsprosts” nolēma izlaist uz ekrāniem 1940. gada rudenī. Taču vasarā Latviju inkorporēja Padomju Savienība, un filma pazuda. Pirmajā padomju gadā vairums neatkarīgās Latvijas filmu veidotāju darbu kino ražošanā turpināja, taču II pasaules kara beigās lielākā daļa no viņiem devās trimdā.

  40. gados Latvijā filmu veidošana gandrīz pilnībā nonāca no Krievijas kino studijām atbraukušo kinematogrāfistu pārziņā. Tikai, sākot ar 1955. gadu, var runāt par nacionālās kinomākslas nosacītu (padomju sistēmas ietvaros!) atjaunotni – pieaug t.s. „nacionālo kadru” (latviešu tautības darbinieku) īpatsvars filmu ražošanā, kino „latviskošanās” notiek arī, pateicoties latviešu literatūras klasikas ekranizācijām. Par spilgtāko atjaunotnes zīmi kļuva filma „Salna pavasarī” (1955, režisori Pāvels Armands, Leonīds Leimanis); tajā vērojama atgriešanās pie 30. gadu vizuālās estētikas, kur daba un tās elementi parādās kā varoņu pārdzīvojumu metafora un arī vērtība pati par sevi.